Pri fotografovaní kladiem dôraz na individualitu, preto aj ceny stanovujem individuálne podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Sponsors